to ja

Moje zdjęcie
Nazywam się Karolina Falkiewicz Jestem artystą plastykiem (Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej, ASP Kraków), artystą fotografikiem (ZPAF Kielce) i nauczycielem fotografii w technikum fotograficznym. Fotografuję, wycinam, rysuję, maluję twarze, animuję imprezy, robię dekoracje, scenografie, kolekcjonuję dziwne rzeczy, jeszcze dziwniejsze ubrania i starocie. Wszędzie jeżdżę na rowerze i mam rudego kota.

20 lip 2012

Międzynarodowe Biennale Krajobrazu

Ziemia po Kielecku i Okręg Świętokrzyski ZPAF zapraszają fotografujących z całego świata - zarówno profesjonalistów, jak i amatorów
– do wzięcia udziału w wielkim konkursie fotograficznym

XV Międzynarodowe Biennale Krajobrazu >S-ave the e-art-h<
Pod patronatem Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Fotografików

Celem Biennale - będącego częścią projektu twórczego integrującego środowisko fotografów krajobrazu poprzez wspólną realizację założeń programowych, wymianę artystycznych myśli i intelektualne badania stanu i możliwości współczesnej fotografii - jest zgromadzenie prac o wysokich walorach artystycznych i warsztatowych, wykonanych w dowolnej technice fotograficznej – będących jednocześnie najciekawszymi wypowiedziami artystycznymi dotyczącymi przemian i kondycji estetycznej współczesnego krajobrazu. Organizatorzy oczekują dzieł będących wynikiem indywidualnych przemyśleń i wyborów. Wśród laureatów dotychczasowych, polskich edycji Biennale znaleźli się twórcy cieszący się dziś wielką renomą i uznaniem, m.in: Wiktor Wołkow, Stanisław Woś, Mieczysław Wieliczko, Andrzej Baturo, Waldemar Jama, Wojciech Beszterda, Janusz Nowacki, Michał Cała, Jan Berdak, Andrzej Borys, Aleksander Salij, Antoni Myśliwiec. W tym roku, po 15 latach przerwy, wznawiamy przegląd najwybitniejszych fotografii krajobrazu – tym razem w edycji międzynarodowej. Jak zmieniło się przez ten czas fotograficzne widzenie świata, jak zmienił się przede wszystkim sam krajobraz i metody jego fotografowania? Czy ważniejsze są dla Was piękne widoki czy dokumentacja dewastacyjnej działalności człowieka? Jaka postawa twórcza właściwa jest dla współczesności? Pokażcie nam swoje najlepsze ujęcia plenerowe, jeśli jeszcze ich nie macie – ruszajcie w teren. Stwórzcie dla potomnych obraz dzisiejszej planety. S-ave the e-art-h!


Nagrody:
Grand Prix – 10.000 PLN (lub równowartość w EURO)
Nagroda I stopnia – 3000 PLN (lub równowartość w EURO)
Nagroda II stopnia – 2500 PLN (lub równowartość w EURO)
Nagroda III stopnia – 2000 PLN (lub równowartość w EURO)

Nagroda Specjalna ZPAF – rok nauki w Warszawskim Studium Fotografii ZPAF,
na dowolnie wybranym roku (wartość nagrody 4.500 PLN)

Ponadto nagrody dodatkowe o puli nie mniejszej niż suma nagród głównych.

Terminy:
Nadsyłanie prac do 20.09.2012 r.
Obrady jury, kwalifikacja uczetników do wystawy: 1-7.10.2012 r.
Powiadomienie o werdykcie jury do 10.10.2012 r.
Wernisaż wystawy i wręczenie nagród: 20.10.2012 r.


Regulamin:


XV Międzynarodowe Biennale Krajobrazu >S-ave the e-art-h< otwarte jest dla wszystkich, z wyjątkiem członków komitetu organizacyjnego Biennale i członków jury. Ponadto zgłoszenie może być odrzucone, jeśli organizatorzy uznają, że nie spełnia ono wymogów regulaminu Biennale. Zgłaszane prace muszą oryginalnie powstać jako fotografie – wykonane przez uczestnika na emulsji fotograficznej i skanowane do postaci pliku cyfrowego lub wykonane za pomocą sprzętu cyfrowego. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 4 prace tematycznie związane z krajobrazem. Każde zgłoszenie jest równoznaczne z posiadaniem przez zgłaszającego praw autorskich do zgłaszanych prac. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich przez osoby zgłaszające. Zgłaszający zezwala również organizatorom na wykorzystywanie jego prac lub ich części do nieodpłatnej publikacji w mediach związanych z niniejszym Biennale. Uwaga: Nadesłanie prac i podpisanej karty zgłoszeniowej oznacza akceptację regulaminu.

Prace nie zgodne z poniższymi instrukcjami będą zdyskwalifikowane!

Wymagania techniczne:
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery prace w postaci plików cyfrowych JPEG (.jpg, 300 dpi, RGB, długość krótszego boku nie mniejsza niż 2450 pixels, compression quality ‘high’). Wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 4mb. Nazwy plików: nazwisko-imie-tytul-00-kraj, nazwisko-imie-tytul-01-kraj, itd.


Opłaty:
Uczestnicy XV Międzynarodowego Biennale Krajobrazu >S-ave the e-art-h< zobowiązani są do wniesienia opłaty za udział w konkursie w wysokości 80 PLN/20EURO. Zgłoszenia bez opłaty konkursowej będą dyskwalifikowane.

Zgłoszenia:

W Biennale mogą brać udział tylko prace zgłoszone w postaci plików elektronicznych. Prosimy nie przysyłać oryginalnych odbitek fotograficznych lub wydruków cyfrowych.

Zgłoszenia pocztą: Prace na płytach CD należy nadsyłać na adres: Studio Fotografii Andrzej Borys, ul. Warszawska 155, 25-547 Kielce, Polska – z dopiskiem XV Międzynarodowe Biennale Krajobrazu >S-ave the e-art-h<. Płycie powinny towarzyszyć: wydrukowana, wypełniona i podpisana przez uczestnika karta zgłoszeniowa oraz dowód wpłaty za udział w konkursie.

Zgłoszenia mailem należy nadsyłać na adres: ziemiapokielecku@gmail.com. Mail powinien zawierać zgłaszane prace, wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (pdf lub skan) i skan dowodu wpłaty za udział w konkursie. W temacie maila należy podać: XV Międzynarodowe Biennale Krajobrazu >S-ave the e-art-h<.

Zgłoszenia przez stronę internetową http://ziemiapokielecku.zpaf-kielce.pl. W zakładce
>s-ave the e-art-h< (żółty baner u góry strony) należy wybrać link zgłoszenia online. Po wniesieniu opłaty konkursowej przez system płatności elektronicznych, należy wypełnić elektroniczną kartę zgłoszeniową i aplikować pliki bezpośrednio na serwer organizatora.
Płatności:

Uczestnicy Biennale mają następujące możliwości wniesienia opłaty za udział w konkursie:
Przelew/wpłata na konto:
konto: Okręg Świętokrzyski ZPAF, Bank PKO BP SA: 65 1020 2629 0000 9802 0262 9814. IBAN: PL 65 1020 2629 0000 9802 0262 9814; SWIFT: BPKOPLPW
W tytule wpłaty należy podać: nazwisko-imie-xv międzynarodowe biennale krajobrazu.

za pośrednictwem płatności elektronicznych:
Na stronie internetowej http://ziemiapokielecku.zpaf-kielce.pl należy kliknąć w znajdujący się u góry strony żółty baner >S-ave the e-art-h<-. Po otworzeniu się strony poświęconej Biennale, uczestnik wybiera link: ‘zgłoszenia online’ a następnie - postępując zgodnie z instrukcją – realizuje płatności i aplikuje pliki bezpośrednio na serwer organizatora.
Definicja krajobrazu:
W języku potocznym słowo "krajobraz" używane jest na określenie widoku (np. krajobraz miejski, krajobraz zimowy, krajobraz malowniczy, ładny, zeszpecony itd.). Najogólniej - za krajobraz uważa się ogół cech przyrodniczych i antropogenicznych wyróżniających określony teren, zespół typowych cech danego terenu. Według Armanda, krajobraz jest synonimem terytorialnego (środowisko lądowe) lub akwatorialnego (środowisko wodne) kompleksu terytorialnego. Zonneveld (1990) traktuje krajobraz jako przestrzenny i materialny wymiar rzeczywistości ziemskiej i definiuje jako "kompleksowy system składający się z form rzeźby i wód, roślinności i gleb, skał i atmosfery”. Fotografowany krajobraz może zawierać sylwetki ludzi lub zwierząt – jeśli ich obecność uzasadniona jest formalnie i merytorycznie, nie mogą one jednak być dominującymi elementami zdjęcia.

Informacje dodatkowe:
Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do wystawy pokonkursowej będą mogli pobrać ze strony Biennale e-katalog i e-certyfikat uczestnictwa w wystawie. Odbitki wystawiennicze zostaną wykonane na koszt organizatora i pozostają jego własnością, z zachowaniem praw autorskich uczestników. Ponadto organizator gwarantuje promocję zakwalifikowanych do wystawy autorów, jak i całej wystawy, w mediach i internecie.

Przewiduje się również udział wystawy w międzynarodowym cyklu wystawienniczym.


Komisarze Biennale:
Andrzej Borys – Prezez OŚ ZPAF
e-mail: fotoborys@gmail.com, tel. (+48) 604-469-971;

Paweł Opaliński – v-ce prezes OŚ ZPAF i kurator programu „Ziemia po kielecku”
e-mail: ziemiapokielecku@gmail.com; tel. mob. (+48) 608-350-784


Pytania i uwagi w językach angielskim, niemieckim, francuskim: e-mail: ziemiapokielecku@gmail.com
Organizator:

Okręg Świętokrzyski Związku Polskich Artystów Fotografików
Planty 7/9, 25-540 Kielce, Poland


Bieżące informacje o Biennale i programie Ziemia po kielecku:

strony internetowe:

media społecznościowe:


Współorganizatorzy:


Stowarzyszenie Autorów ZAIKS

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania
Prawami Autorskimi Twórców Dzieł
Naukowych i Technicznych KOPIPOL

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Urząd Miasta Kielce

Centrum Targowe Kielce

Muzeum Dialogu Kultur – Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Międzynarodowe Centrum Kultur/Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach


Patronat Artystyczny:

Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Fotografików
* Ziemia po kielecku and >S-ave the e-art.-h< are trade mark copyrighted 2012 by OŚ ZPAF.

 

 Zapraszam Wszystkich serdecznie w razie problemów z pobraniem karty zgłoszenia - wyślę na maila.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Archiwum bloga